ขวด 30 มล.(100 ใบ)+ฝาสีดำ
ขวด 30 มล.(100 ใบ)+ฝาสีดำ
ขวด 25 มล.(100 ใบ)+ฝาสีดำ
ฝา 29 มม.(1000 ฝา) บิดขาด
ฝา 28 มม.(1000 ฝา) บิดขาด
ขวด 120 มล.(500 ใบ)PE+จุกใน+ฝา
ขวด 240 มล.(300 ใบ)PE+จุกใน+ฝา
ขวด 450 มล.(140 ใบ)PE +จุกใน+ฝา
ขวด 10 มล.(1000 ใบ)PVC+จุกใน+ฝา
ขวด 80 มล.(300 ใบ)พลาสติก (PET)+จุกใน+ฝาแดง
ขวด 40 มล.(300 ใบ) สีขาว
ขวดส้มโอมือ (500 ใบ) พลาสติกสีครีม
ขวด 8 มล.(2000 ใบ) พิมเสนน้ำ
ขวด 8 มล.(600 ใบ)+ฝาสีทอง
หลอดยาดม(2000 ใบ)สีแดง
ขวด 50 มล.(231 ใบ)+ฝาสีทอง
ขวด 50 มล.(231 ใบ)+ฝาขาว
ขวด 16 ออนซ์ (60 ใบ)+ฝา 63 มม.สีทอง
ขวด 90 มล.(95 ใบ)+จุกรู+ฝาสีเงิน
ขวด 4 ออนซ์ (200 ใบ)+ฝาเกลียว
ขวด 4 ออนซ์ (156 ใบ)+ฝา 48 มม.สีทอง
ขวด 7 ออนซ์ (126 ใบ)+ฝา 63 มม.สีขาว
ขวด 6 ออนซ์ (120 ใบ)+ฝาเกลียว
ขวด 8 ออซ์ (120 ใบ)+ฝา 63 มม.สีทอง
ขวด 8 ออนซ์ (105 ใบ)+ฝา 63 มม.สีทอง
ขวด 24 ออนซ์ (64 ใบ)+ฝา 63 มม.สีทอง
ขวด 30 มล.(260 ใบ)+ฝา 43 มม.สีทอง
ขวด 70 มล.(159 ใบ)+ฝา 48 มม.สีทอง
ขวด 8 ออนซ์ (120 ใบ)+ฝาสีฟ้า
ขวด 6 ออนซ์ (120 ใบ)+ฝา 58 มม.สีทอง
ขวด 10 ออนซ์ (60 ใบ)+ฝา 63 มม.สีทอง
ขวด 500 มล.(35 ใบ)+จุกรู+ฝาทอง
ขวด 700 มล.(24 ใบ)+ฝา 29 มม.
ขวด 200 มล.(49 ใบ)+ฝาเกลียว
ขวด 200 มล.(126 ใบ)+ฝาเกลียว
ขวด 250 มล.(112 ใบ)+ฝา 30 มม.
ขวด 220 มล.(110 ใบ)+จุก+ฝา 28 มม.
ขวด 300 มล(92 ใบ)+ฝา 30 มม.
ขวด 250 มล.(48 ใบ)+จุกรู+ฝาทอง
ขวด 4 ออนซ์ (138 ใบ)+ฝา 48 มม.สีทอง
ขวด 12 ออนซ์ (96 ใบ)+ฝา 63 มม.สีทอง
ขวด 45 มล.(210 ใบ)+ฝา 43 มม.สีทอง
ขวด 80 มล.(136 ใบ)แก้วใส+จุก+ฝา
ขวด 5 มล.(300 ใบ)+จุก+ฝาดำ
ขวด 3 มล.(300 ใบ)สีชา+ฝาดำ+จุกมีรู
ขวด 2 มล.(300 ใบ)สีชา+ฝาดำ+จุกมีรู
ขวด 5 มล.(300 ใบ)ใส+จุก+ฝา
ขวด 2 มล.(445 ใบ)สีชา+จุกหัวกลม
ขวด 4 มล.(500 ใบ)ยาฉีด+จุก+ฝาครอบ
ขวด 10 มล.(252 ใบ)สีชา+จุก+ฝา

            
Sitemap หมวดหมู่